بازدید کننده محترم خوش آمدید. شما می توانید انتخاب کنید : ورود / عضویت

خدمات فرهنگی و آموزشی

جلسات کتاب خوانی
در حال حاضر: 
                        
1 نقد و بررسی کتاب تحلیل رفتار متقابل - نوشته ون جونز و یان استوارت

                         توسط ؛ جناب آقای رضا سیفی

              شامل:
                        - معرفی تحلیل رفتار متقابل
                        - الکوی حالات نفسانی  ( والد - بالغ - کودک )
                        - روابط متقابل / نوازش / سازماندهی زمان
                        - نگارش پیش نویس زندگی
                        - نافعالی و بی تفاوتی
                        - تخریب و بازی های روانی
                        - کاربرد عملی تحلیل رفتار متقابل

                       
2  نقد و بررسی کتاب بعد از سلام چه می گوییم - نوشته ی دکتر اریک برن

                       توسط ؛ جناب آقای رضا سیفی

             شامل:
                       - اصول تحلیل رفتار متقابل
                       - برنامه نویسی والدین
                      - نمایشنامه ی زندگی در عمل
                      - نمایشنامه ی زندگی در درمان
                      - برخورد علمی با نظریه ی نمایشنامه